Ja til ny hivmedisin

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag at den nye hivmedisinen Biktarvy kan godkjennes for innkjøp til sykehusene. Men den kan først tas i bruk om den blir en del av anbudet når neste runde trer i kraft i september.

scheduleOppdatert: 27.03.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Biktarvy, med virkestoffene biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid, er en ny én pille-behandling fra medisinsselskapet Gilead. Den samme medisinen ble nektet godkjent av det samme Beslutningsforum i september i fjor, og ifølge Dagens Medisin var begrunnelsen at den var for dyr.

Overlege Bente Bergersen ved Oslo universitetssykehus Ullevål sier til HivNorge at fordelen med Biktarvy i forhold til Genvoya er at man slipper kobisistat-boosteren som gir flere interaksjoner. Fordelen med Biktarvy i forhold til Triumeq er at man slipper å ha svar på HLAB5701 før oppstart. – Nå som stadig flere kan greie seg med kun to virkestoffer er jeg usikker på hvor stor plass Biktarvy kommer til å få i hivbehandlingen i Norge i årene framover. Men hvis prisen er satt så lavt at den vinner anbudet, er det nok mange pasienter som kan skifte til den uten at det skaper nevneverdige problemer, ifølge Bergersen.

HLAB5701 er en vevstype. De som har vevstype HLAB5701 har høy risiko for å reagere overfølsomt på abacavir, som som er en av innholdsstoffene i Triumeq. Som presisert i beskrivelsen til Triumeq, må man derfor testes for denne vevstypen før oppstart med abacavir, noe som tar ca. 1-2 uker. Vanlig prakis er at man løser det ved å starte med dolutegravir (tivicay) pluss truvada, og så bytte til enpillen Triumeq senere. Det gjør at man kan starte rett på et én-pille-regime med integrasehemmer uten booster, uten å vente på prøvesvar.

Bergersen uttrykker glede over at Gilead har satt ned prisen på Biktarvy så mye at Beslutningsforum godkjente den nå i denne runden, og hun håper den kommer med i neste anbudsrunde.

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad sier HivNorge finner det svært bekymringsfullt at Beslutningsforum stadig har sagt nei til nye og bedre hivlegemidler. – Norske hivpasienter kan dermed gå glipp av alle de nye og mer effektive medisinene som andre land innfører. Vi mener at Beslutningsforums avgjørelse om å frata hivlegemidler som ikke blir godkjent muligheten til å delta i pågående anbudsrunder er uheldig.

Les generalsekretærens kommentar her.

Beslutningsforum har tidligere sagt nei til flere andre nye hiv-medikamenter etter at anbudsrunden ble innført i januar 2018. Beslutningsforum, som består av direktørene fra de fire helseforetakene samt en brukerrepresentant, bestemmer hvilke medisiner som sykehusene i helseforetakene kan kjøpe inn til bruk. I tillegg finnes det et spesialistutvalg for hver diagnose som anbefaler hvilke medisiner som skal prioriteres.

Bildet øverst: Beslutningsforums medlemmer: (f.v) brukerrepresentant Arne Lyngstad, RHF-direktørene Cathrine Lofthus (Helse Sør-Øst), Lars Vorland (Helse Nord), Stig Slørdahl (Helse Midt) og Herlof Nilssen (Helse Vest). Foto: Vidar Sandnes/Dagens Medisin

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.