Bli medlem

English

Kontakt oss

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål åpner gradvis

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål har nå åpnet for at alle som har time fra uke 22 og utover får tatt blodprøver før konsultasjonen. Mange pasienter får også oppmøtetime.

scheduleOppdatert: 19.05.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Det vil eksempelvis gjelde alle som har behov for tolk. Mange vil fortsatt få konsultasjoner på telefonen og/eller digitalt.

Denne artikkelen finnes også på engelsk og spansk:
Engelsk: Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål
Spansk: La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

Fra 2. juni 2020 blir innkalling til time for blodprøver og konsultasjon sendt ut med digital post via Digipost/Altinn. Hvis Digipost ikke blir åpnet kommer det automatisk brev i posten etter en eller to purringer. Infeksjonsmedisinsk poliklinikk har ikke mulighet til å stoppe brevutsending da dette skjer automatisk via Posten, dersom Digipost ikke åpnes. Dersom man ønsker å unngå å få brev i posten, kan man få med ny time i hånden når man er på poliklinikken. Frem til 2. juni sendes brevene ut ved vanlig brevpost.

Dersom infeksjonsmedisinsk poliklinikk må utsette eller endre timer på kort varsel, vil de fortsatt ringe, men ikke lenger sende SMS til de som ikke tar telefonen – kun sende elektroniske brev. Disse brevene må derfor åpnes raskt.

Selv om vi nå har fått kontroll over koronaviruset i Norge, kan det likevel skje endringer raskt. Holdt deg oppdatert på nettsidene til infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

SMS-påminnelse

Det blir sendt ut SMS påminnelse 4 dager før blodprøver og 4 dager før konsultasjonen.

MinJournal

Journalnotater etter konsultasjoner kan du lese ved å logge deg inn på www.helsenorge.no og velge «pasientjournal» og deretter din helseregion, Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus, eller du kan logge inn på minjournal.no og velge «journaldokumenter».

Det kommer ingen innkallinger eller beskjeder om at det skrives noe inn i journalen, man må selv logge seg inn for å lese.  På sikt skal man også kunne slå opp avtaler og blodprøver i MinJournal, men dette er ennå ikke på plass.

Slik logger du inn på minjournal/helsenorge.no:

Når legen har fornyet resepten din vil du finne resepten ved å logge deg inn på www.helsenorge.no og velge «pasientjournal» og deretter din helseregion, Helse Sør-Øst for Oslo Universitetssykehus. Da finner du resepten under «Legemidler».

Ta kontakt med oss i HivNorge dersom du har spørsmål eller trenger noen å snakke med om hiv. Vi er tilgjengelige på telefon 21 31 45 80, på e-post post@hivnorge.no og via Facebook Messenger.  

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up