Seksuelle tjenester som valuta

Selv om PrEP som forebygging er et dominerende tema på hivkonferansen i Paris, er det også en rekke andre temaer som blir belyst. HivNorges juridiske rådgiver Johan P. Hougen deltok på en forelesningsserie om migranter og hiv i går ettermiddag

scheduleOppdatert: 02.10.2017

createForfatter: Arne Walderhaug (tekst og foto)

labelEmner:

Migrantpopulasjonen fra det sørlige Afrika i Frankrike er rundt 800.000 og 42 prosent av disse lever under fattigdomsgrensa. Av disse lever femti prosent med hiv. Det var Annabel Desgrées du Lou, direktør ved Institut de la Recerche pour le Dévelopment Le Sextrant i Frankrike som presenterte disse tallene. – At så mange lever under fattigdomsgrensen gjør dem særskilt sårbare overfor hiv, forteller juridisk rådgiver Johan P. Hougen, som fulgte forelesningsserien. For å overleve er det mange som bruker seksuelle tjenester som valuta, i bytte mot husly, mat og andre nødvendigheter.

Dette fenomenet er også kjent fra flere afrikanske stater, særlig blant lastebilsjåfører. Professor Lynn Michalopoulus fra Colombia School of Social Work i USA presenterte en undersøkelse gjort blant migranter i Zambia. Blant kvinner som solgte fisk på torget, for eksempel, var det vanlig at seksuelle tjenester ble byttet mot bedre priser på fisken, og prisen gikk ned om fiskegrossistene slapp å bruke kondom. – Her er det igangsatt programmer for blant annet å gi kvinnene informasjon om sikrere sex og risikoen de løper, forteller HivNorges jurist.

På en pressekonferanse tirsdag morgen ble det også presentert foreløpige resultater fra forskning omkring virkestoffet cabotegravir som en mulig PrEP-sprøyte i framtiden. Det er gjort forsøk med ulike mengder av stoffet (600 eller 800 mg) og med ulike perioder (en injeksjon hvert sjette eller åttende uke). Målinger viser at virkestoffet finnes i blodet selv etter ett år hos 17 prosent av deltakerne i prøveprosjektet. Dette viser at det i fremtiden er mulig med et alternativ til én pille om dagen.

Foruten alle foredrag, workshops og debatter er konferansen også full av såkalte poster-presentasjoner. Her vises en rekke mindre forskningsprosjekter fra hele verden med målsetting, metode og resultater. 

Les også: Kan vi få slutt på hiv-pandemien uten en vaksine?

Les også: Ønsker seg mer om eldre

Det er også et utall av poster-presentasjoner på konferansen, som viser resultater av utallige forskingprosjekter rundt om i verden. (Foto: IAS)

Les også

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.