Bli medlem

English

Kontakt oss

Siste nytt fra infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål har publisert spørsmål og svar om korona og hiv på sine websider. Lege Birgitte Stiksrud fra infeksjonsmedisinsk avdeling besvarte ytterligere spørsmål på HivNorges digitale temakveld om å leve med hiv i koronatid 15. april.

scheduleOppdatert: 20.04.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Både infeksjonsmedisinsk avdeling og poliklinikken ved Ullevål så seg nødt til å legge om hvordan de fulgte opp pasienter, da de fikk hendene fulle av pasienter som var blitt smittet med koronaviruset, SARS-CoV-2 og som hadde utviklet sykdommen covid-19.

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål gikk over til digital oppfølging og på deres websider finner du informasjon om hvordan oppfølgingen foregår, samt ofte stilte spørsmål om korona og hiv. Blant annet finner du svar på om hvorvidt du kan bli satt på andre hivmedisiner enn du allerede får eller om du burde hatt påfyll av vaksine mot lungebetennelse.

De fleste av konsultasjonene av andre pasienter ble omgjort til indirekte konsultasjoner. Ordningen vil etter all sannsynlighet forlenges ut mai, og kanskje enda lengre, ifølge informasjon på poliklinikkens websider. Alle nye pasienter og pasienter som skulle hatt time vil bli fulgt opp og få fornyet sine resepter.

HivNorge har mottatt en del henvendelser fra medlemmer og andre, blant annet om det er høyere risiko for å bli smittet med koronaviruset og bli alvorlig syk dersom man lever med hiv. Vi har tett kontakt med infeksjonsmedisinere, og har forløpende publisert svar på våre websider.

Digital temakveld om å leve med hiv i koronatid

I tillegg inviterte vi lege Birgitte Stiksrud fra infeksjonsmedisinsk avdeling, til digitalt temamøte om hiv og Covid-19. Blant temaene som ble diskutert er hiv og korona i arbeidslivet. Hivdiagnosen i seg selv gjør ikke at man er i større risiko for å bli smittet eller alvorlig syk av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppdatert sine vurderinger av risikogrupper, og vurderer at dersom man lever med hiv og har lavere CD4-tall enn 200, så kan man ha økt risiko for alvorlig sykdom ved Covid-19.

Nå går vi inn i en tid hvor flere etter hvert vil komme tilbake i arbeidslivet etter å ha vært hjemme med eksempelvis barn. Dersom du er i en risikogruppe bør du be arbeidsgiver om tilrettelegging slik at du ikke blir eksponert for Covid-19-smitte (jobbe med andre pasientgrupper, andre oppgaver, hjemmekontor). Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for dette, og det er ikke nødvendig å opplyse arbeidsgiver om hvilken risikogruppe du tilhører. Sykemelding kan benyttes, men kun dersom omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Pneumokokkvaksine

Denne vaksinen skal tilbys alle som lever med hiv, og dersom man ikke allerede har fått den, er man i en prioritert gruppe for å få den. Vaksinen beskytter ikke mot Covid-19, men vil ha en effekt dersom man får lungebetennelse forårsaket av pneumokokkbakterien i tillegg til en Covid-19-sykdom. Dersom du har fått vaksinen, skal det være registrert på helsenorge.no. Alle skal få to doser av vaksinen og dersom man ikke har fått den, kan man kontakte fastlegen. Alle hivpasienter ved Ullevål som er over 65 år og som ikke har fått vaksinen, vil blir innkalt.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up