Verdens aidsdag 2020

Verdens aidsdag har siden 1987 vært en solidaritetsmarkering for over 36 millioner mennesker som lever med hiv og aids i verden. Vi minnes de over 25 millioner menneskene som har mistet livet i denne pandemien. Hver og en er noens familie og venn. 37 av disse var mine venner og bekjente.

scheduleOppdatert: 20.11.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

I Norge og store deler av den vestlige verden kan vi si «Til tross for at vi ikke så en fremtid, ser vi nå fremtiden foran oss». Vi kan tillate oss å senke skuldrene litt og å fokusere fremover. Norge har nådd, og vel så det, de tre 90-målene til UNAIDS: at 90% skal kjenne sin hivdiagnose, 90% med kjent hivinfeksjon skal ha tilgang til medisiner og 90% av disse skal være på vellykket behandling – innen 2020.

Norge går foran og viser at det er mulig å se begynnelsen på slutten – om man vil. Tilgang på behandling for alle som lever med hiv og den forebyggende medisinen PrEP for definerte risikogrupper har gitt en drastisk reduksjon i antallet nye hivtilfeller i Norge på få år. Det er mulig, med vilje og økonomiske midler, å også nå UNAIDS-målet for 2030: å utrydde hiv og aids i verden. HivNorge oppfordrer regjeringen til å sørge for at Norge bidrar videre i dette arbeidet gjennom økt økonomisk støtte til UNAIDS og gjennom å oppfordre andre land til å gjøre det samme. Vi må sloss for at alle de over 20 millioner mennesker som ikke har tilgang til livreddende medisiner får det, og sloss for at alle utsatte grupper får tilgang til PrEP.  

Vi ser nå at hivfeltet er i endring. I Norge er vi ca 4 500 hivpositive som faktisk er i live og nesten halvparten av oss er over 50 år. Mange av oss ble smittet før det fantes livreddende medisiner. Denne gruppen vil på sikt ha behov for eldreomsorg. Hvordan er helsevesenet rustet til å møte en kronikergruppe som tidvis blir møtt med unødvendige smitteverntiltak og fordommer? Med moderne hivmedisiner har hiv beveget seg bort fra å være en sikker dødsdom etter et kort liv fylt med alvorlige bivirkninger, til for mange å være en kronisk tilstand som i liten grad påvirker hverdagen. Hvordan møtte vi dem som har blitt forespeilet at de snart skal dø og plutselig får en kontrabeskjed? Hvilke tanker melder seg når gleden roer seg?

I anledning verdens aidsdag 2020 arrangerer HivNorge en digital fagdag der vi tar opp disse spørsmålene. Det er ikke nødvendig å melde seg på, bare gå inn på vår Facebook-, Instagram-, eller Youtube-side for å se sendingen.

Vi har så uendelig mye å feire. Vi har nådd så langt – alle fremskrittene i disse 40 årene, fra «hestekuren» AZT til dagens utsikter til en behandling med en sprøyte hver annen måned.  Vi må heller ikke glemme fortiden i vår iver etter å feire fremtiden. Verdens aidsdag er en minnedag, og jeg oppfordrer deg til å sammen med meg å tenne et lys eller sette av et minutt for å ære alle de som lever med eller på annet vis er berørt av denne snart 40-år lange epidemien.

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.