Verdens aidsdag 2020

Verdens aidsdag har siden 1987 vært en solidaritetsmarkering for over 36 millioner mennesker som lever med hiv og aids i verden. Vi minnes de over 25 millioner menneskene som har mistet livet i denne pandemien. Hver og en er noens familie og venn. 37 av disse var mine venner og bekjente.

scheduleOppdatert: 20.11.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

I Norge og store deler av den vestlige verden kan vi si «Til tross for at vi ikke så en fremtid, ser vi nå fremtiden foran oss». Vi kan tillate oss å senke skuldrene litt og å fokusere fremover. Norge har nådd, og vel så det, de tre 90-målene til UNAIDS: at 90% skal kjenne sin hivdiagnose, 90% med kjent hivinfeksjon skal ha tilgang til medisiner og 90% av disse skal være på vellykket behandling – innen 2020.

Norge går foran og viser at det er mulig å se begynnelsen på slutten – om man vil. Tilgang på behandling for alle som lever med hiv og den forebyggende medisinen PrEP for definerte risikogrupper har gitt en drastisk reduksjon i antallet nye hivtilfeller i Norge på få år. Det er mulig, med vilje og økonomiske midler, å også nå UNAIDS-målet for 2030: å utrydde hiv og aids i verden. HivNorge oppfordrer regjeringen til å sørge for at Norge bidrar videre i dette arbeidet gjennom økt økonomisk støtte til UNAIDS og gjennom å oppfordre andre land til å gjøre det samme. Vi må sloss for at alle de over 20 millioner mennesker som ikke har tilgang til livreddende medisiner får det, og sloss for at alle utsatte grupper får tilgang til PrEP.  

Vi ser nå at hivfeltet er i endring. I Norge er vi ca 4 500 hivpositive som faktisk er i live og nesten halvparten av oss er over 50 år. Mange av oss ble smittet før det fantes livreddende medisiner. Denne gruppen vil på sikt ha behov for eldreomsorg. Hvordan er helsevesenet rustet til å møte en kronikergruppe som tidvis blir møtt med unødvendige smitteverntiltak og fordommer? Med moderne hivmedisiner har hiv beveget seg bort fra å være en sikker dødsdom etter et kort liv fylt med alvorlige bivirkninger, til for mange å være en kronisk tilstand som i liten grad påvirker hverdagen. Hvordan møtte vi dem som har blitt forespeilet at de snart skal dø og plutselig får en kontrabeskjed? Hvilke tanker melder seg når gleden roer seg?

I anledning verdens aidsdag 2020 arrangerer HivNorge en digital fagdag der vi tar opp disse spørsmålene. Det er ikke nødvendig å melde seg på, bare gå inn på vår Facebook-, Instagram-, eller Youtube-side for å se sendingen.

Vi har så uendelig mye å feire. Vi har nådd så langt – alle fremskrittene i disse 40 årene, fra «hestekuren» AZT til dagens utsikter til en behandling med en sprøyte hver annen måned.  Vi må heller ikke glemme fortiden i vår iver etter å feire fremtiden. Verdens aidsdag er en minnedag, og jeg oppfordrer deg til å sammen med meg å tenne et lys eller sette av et minutt for å ære alle de som lever med eller på annet vis er berørt av denne snart 40-år lange epidemien.

Les også

schedule02.12.2020

→ Kampen om PrEP på blå resept

HivNorges generalsekretær sier i en uttalelse til Dagens Medisin at hun er bekymret for at Norge sakker akterut når de gjelder den forebyggende hivbehandlingen PrEP. Barrierer på systemnivå og lange unødvendige køer gjør at færre enn de som ønsker får behandlingen.

schedule01.12.2020

→ Forskningsnettverk om hiv etablert

Hiv-forskere tilsluttet flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har etablert forskningsnettverket Oslo HIV Research Network. — Vårt mål er mer samarbeid og bedre utnyttelse av ressursene, sier Dag Henrik Reikvam, en av nettverkets ledere.

Scroll Up