Tidligere vinnere av Plussprisen

Plussprisen har vært delt ut siden 1997. I forbindelse med HivNorges 25-årsmarkering 28. mai 2013 besluttet organisasjonen å tildele tidligere spesiallege i Helsedirektoratet, Svein-Erik Ekeid, en pris; Plussprisen spesial. Denne prisen deles kun ut ved spesielle anledninger.

Plussprisen spesial til Svein-Erik Ekeid

Ekeid ledet det hiv- og aidsforebyggende arbeidet i Norge da epidemien veltet inn over landet på 1980-tallet. Uten ham i sjefsstolen er det ikke godt å vite hvordan det hadde gått med hivpositives og andre sårbare gruppers menneskerettigheter.

– Ekeid var en bastion mot tvangsbruk. Han forsto at samarbeid ikke bare var viktig, men helt nødvendig, og valgte en linje som bygde på gjensidighet, samarbeid og tillit til helsemyndighetene. I dette arbeidet styrket han de utsatte gruppenes rettigheter og satset på å etablere strukturer som åpnet for et smidig samarbeid, sa fungerende generalsekretær i HivNorge, Arne Walderhaug, blant annet i begrunnelsen for hvorfor Ekeid fikk denne spesialprisen.

Arne Husdal, en av grunnleggerne av Pluss, kalte ham dyretemmeren, brannslukkeren og veviseren.  – Du må komme hjem, skrev Husdal i Pluss’ blad Immunforsvaret tidlig på nittitallet, for nå er vi tilbake der vi var da rabiate synsere brukte sin faglige tyngde til å vekke opp angsten hos folk samtidig som de delte ut skyld og skam. Ekeid var på det tidspunktet i WHO, i FN-systemet.

Ekeid torde stå opp mot politikerne. Han var uredd, kunnskapsrik, sjarmerende, begeistret og lot seg begeistre. Han tok strategisk riktige og viktige valg og satte fokus på de såkalte risikogruppene, het det i begrunnelsen.

Ved HivNorges 30-årsmarkering 28. mai 2018 delte organisasjonen ut to ærespriser. De gikk til Jorunn Saatvedt Prusik og Anne-Dorte Theilersgaard. – Frivillighet og engasjement er felles for begge. Begge vinnerne fortjener prisen for sitt «behind the scene»-arbeid. De har aldri stukket seg frem, men møysommelig jobbet i bakgrunnen, sa styreleder Leif-Ove Hansen i styrets begrunnelse for utdeling av prisen.

Theilersgaard var med i den aller første aktivistgruppen, som sammen med Calle Almedal og Roy Carlegård stiftet Helseutvalget for homofile i 1983. Hun engasjerte seg videre som «kjernekari» i Pluss og drev med syke- og sykehusbesøk, hundepass og blomstervanning til de som til enhver tid var innlagt. Hun gikk i bisettelser og var en generell støtte for og rundt hivpositive. Theilersgaard har jobbet på Aksept som miljøarbeider i mange år, og gikk av med pensjon for et par år siden. Men hun tar fortsatt ekstravakter på Gjestehuset når hun kan.

Jorunn Saatvedt Prusik ble smittet med hiv i 1984 og har vært åpen hivpositiv i over tretti år. Hun ble rusfri etter behandling på Veksthuset og ble så frivillig i en støttegruppe for hivpositive der. Prusik fikk jobb i Unik-prosjektet, et hivforebyggende prosjekt for rusbrukere i 1988, hvor hun traff Arne Husdal, som delte kontor med henne. Han hadde ideen til å starte Pluss – hivpositives interesseorganisasjon. Hun ble med Arne inn i Pluss som ble stiftet i 1988. Hun har sittet syv perioder Pluss sitt styre, og også vært styreleder.

Tidligere vinnere:
2022 – ingen utdeling
2021 – Bent Høie
2020 – Leif-Ove Hansen
2019 – ingen utdeling
2018 – Arne Backer Grønningssæter og Olav André Manum
2017 – Ingrid Slørdal
2016 – Johan N. Bruun
2015 – Kim Fangen
2014 – Sigrun Møgedal
2013 – Merete Klausen
2012 – Sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål
2011 – Stig Frøland
2010 – Per Miljeteig
2009 – Andrés Lekanger
2008 – Ragnhild Rosseland og HKH Kronprinsesse Mette-Marit
2007 – Gemma Myking
2006 – Haakon Aars
2005 – Helge Fisknes
2004 – Torbjørn Bentsen
2003 – Anne Olsen
2002 – Sosialmedisinsk senter
2001 – Else Aasegg
2000 – Frivillighetssentralen
1999 – Dinamo Reklamebyrå
1998 – Sir Elton John
1997 – Operasjon Dagsverk

Ærespriser:
2018 – Jorunn Såtvedt Prusik og Anne-Dorte Theilersgaard
2013 – Svein-Erik Ekeid

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.