straffbanner_bred

Møte om hiv og straff

Fredag 19. oktober legger Syseutvalget frem sin utredning om bruken av straff i forbindelse med smittsomme sykdommer. Utredningen kan få stor innvirkning på hivpositives livskvalitet her i landet.

Det regjeringsoppnevnte Syseutvalget ble nedsatt blant annet som et resultat av HivNorges vedvarende kamp for å få endret bestemmelsene i straffeloven som omhandler hiv, hvor det å smitte andre eller utsette noen for smittefare kriminaliseres.

Her kan du lese mer om Syseutvalget og lese utvalgets mandat.

Utvalgets NOU blir imøtesett med stor interesse, ikke minst blant hivpositive og deres interesseorganisasjoner. HivNorge har i mange år jobbet og lobbet for å få endret bestemmelsen(e) uten å nå frem hos myndighetene. Dette til tross for at både forskere og hivpolitikere kunne peke på at bestemmelsene som kriminaliserer hivsmitte med stor sannsynlighet ikke fungerer forebyggende. Tvert i mot, hevder mange at kriminalisering av hivsmitte skremmer folk som har vært i risikosituasjoner fra å teste seg og at de derfor risikerer å smitte andre fordi de ikke kjenner til egen hivstatus. I tillegg påvirker bestemmelsene hivpositives livskvalitet og seksualliv på en negativ måte.

Utvalgets innstilling legges offisielt fram fredag 19. oktober. Onsdag 24. oktober inviterer HivNorge til et åpent møte hvor utvalgets leder, professor Aslak Syse, presenterer utvalgets innstilling. Møtet finner sted på Hotel Royal Christiania i Oslo kl 16.30 onsdag 24. oktober.

møteSyseutvalget

Her kan du lese mer om straffelovens paragraf 155, dens bakgrunn, endringer og de nye bestemmelsene som foreløpig ikke er iverksatt.

HivNorge har i påvirkningsarbeidet i forkant av oppnevningen av utvalget vektlagt at bestemmelsene i straffeloven, fremdels har store negative konsekvenser for hivpositives livskvalitet. Videre har HivNorge vist til at lovgivningen ikke er i takt med den medisinske kunnskapen på området. Medisinsk behandling forlenger livet til hivpositive til nærmest normal livslengde, og reduserer smitterisiko betydelig. Risikoen for at en person under behandling skal smitte andre er ifølge ekspertene nærmest lik null. Lovgivningen er altså fullstendig i utakt med den medisinske kunnskapen. Som om ikke det var nok har HivNorge også pekt på at lovgivningen i Norge er i utakt med Norges utenrikspolitikk på området og anbefalinger fra Unaids. Med slike argumenter har HivNorge bidratt til å få et gjennomslag for en vurdering av bestemmelsene om hivsmitte og kriminalisering.

Les også:

Kritisk til norsk straffelov.

Vil være vaktbikkje. Intervju med tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.