Hastekur mot hiv

PEP er en behandling som kanskje kan motvirke en hivinfeksjon. Ved tidlig behandling, helst like etter at man har utsatt seg for smitterisiko, mener legene kuren kan hindre hivsmitte.

Medikamentene som brukes i PEP-behandlingen er de samme som blir gitt til hivpositive. Doseringen av medikamentene er også den samme. Det finnes 15 ulike midler mot hivviruset, og en PEP-kur er satt sammen av ulike komponenter av de 15 midlene. Combivir og Kaletra er de vanligste medikamentene. Under en PEP-behandling tas disse kapslene, fire eller fem stykker, morgen og kveld i en måned. PEP forkortelse for post eksposisjons profylakse.

En PEP-behandling kan forhindre hivsmitte - om den gis raskt etter smitteoverføring.

PEP er en behandling som kanskje kan motvirke en hivinfeksjon. Ved tidlig behandling, helst like etter at man har utsatt seg for smitterisiko, mener legene kuren kan hindre hivsmitte.

- Behandlingen bør skje innen 24 timer etter at smitten har funnet sted, hvis ikke tror vi effekten er liten, sier overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, Arild Mæland.

Behandlingen gis i prinsippet på alle norske sykehus. Ofte er det opp til vakthavende lege å vurdere om man får behandling. Man man må ha utsatt seg for stor risiko for hivsmitte for å få behandling. Dette kan for eksempel ha skjedd via stikk fra infiserte sprøyter eller ved seksuell smitte.

- For å få PEP-behandling må vi være nokså sikre på at vedkommende har smitte i seg. Risikoen for smitte anslås ut fra hvor smittsom kilden er, og hvordan smitten har foregått rent teknisk, for eksempel hvor dypt sprøyten er stukket, sier Mæland.

- Hvor effektivt er PEP mot hivsmitte?

- Vi vet ikke hvor effektivt det er, men vi har funnet immunologiske reaksjoner hos personer som tyder på at de har hatt viruset i seg. Og etter bruk av PEP har man ikke kunnet påvise slike reaksjoner. Men dette er små undersøkelser, understreker Mæland, som forteller at også dyreforsøk viser at PEP har effekt på hivviruset.

- Vitenskapen mener PEP har en effekt, men antar at effekten synker ganske raskt i forhold til hvor raskt pasientene kommer inn til behandling, forteller han.
Medisinene vil for noen gi ubehagelige bivirkninger som kvalme, diaré og løs mage. Arild Mæland mener disse reaksjonene forsterkes av den psykiske belastningen en slik kur kan være.

- Mange er redde og engstelige for å være smittet, noe som forsterker bivirkningene. Vi bruker mye tid på å berolige folk ved å si at sjansen for å smittet er veldig liten. Og mange som har startet på behandlingen har sluttet lenge før det har gått fire uker, sier han.

Overlege ved Olafiaklinikken, Ingeborg Lyngstad Vik, kjenner bare til to henvendelser til klinikken hvor PEP-behandling har vært diskutert. Det ene tilfellet var etter er kondomsprekk, det andre var stikk fra en uren sprøyte. I begge tilfellene sendte Olafiaklinikken personene videre til Ullevål Sykehus for vurdering.

- Siden de fleste risikosituasjonene skjer om natten, når Olafiaklinikken er stengt, er det som regel Oslo Legevakt som vurderer om de skal sendes til Ullevål Sykehus, sier Lyngstad Vik.

Ifølge Arild Mæland behandler Ullevål Sykehus årlig mellom fem og ti personer med PEP. De fleste av disse er helsepersonell som ved et uhell har utsatt seg for smitterisiko ved å stikke seg på en sprøytespiss. Men Mæland understreker at risikoen for å bli smittet med hiv på denne måten er veldig liten.

- Vi vet ikke om noen helsearbeidere i Norge som er smittet, og legger man fram statistikk fra USA til grunn, vil det nok gå hundre år før helsepersonell blir smittet i Norge, sier han.

- Hva med PEP etter usikker sex. Er det like prioritert som grunn til PEP-behandling?

- Vi vil i enkelte situasjoner gi PEP etter usikker sex, men vi har ikke det samme grunnlaget for å vite i hvilke situasjoner det skal gis. Det avgjørende er ikke på hvilken måte man smittes, men hvor stor smitterisikoen er. Vi kan ikke legge noen moralske føringer ved PEP-behandling, sier Arild Mæland.

[Denne artikkelen ble først publisert i bladet Positiv i 2002]