Nyheter

schedule03.06.2009

→ Hagefesten

St. Hansaften er det igjen klart for Aksepts årlige hagekonsert. Wenche Myhre og Morten Gunnar Larsen er blant årets trekkplastre, og vil sørge for høy allsangfaktor og stor stemning når de entrer verandascenen på Aksept.

schedule19.05.2009

→ Innstilling

Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

schedule19.05.2009

→ Justiskomiteen

I forrige uke avla justiskomiteen sin innstilling til endringer i straffeloven. Komiteen foreslår at forslaget til §§ 237 og 238 vedtas slik de ble avgitt fra Justiskomiteen. Saken skal behandles i Odelstinget i neste uke.

schedule08.05.2009

→ Sidibe

Etter en skriftlig henvendelse fra HivNorge lovet Unaidssjef Michel Sidibé at han ville ta opp den såkalte hivparagrafen med norske myndigheter. Sidibé var i Oslo i går og i dag på offisielt besøk.

schedule07.05.2009

→ Cameron

Ved å praktisere et diskriminerende lovverk mot hivpositive, blir Norge i realiteten en eksportør av stigma, skriver den sørafrikanske høyesterettsdommeren Edwin Cameron i en kronikk i Dagbladet. Dette har katastrofale sosiale konsekvenser, skriver han.

schedule30.04.2009

→ Norden

Mens hivtallene nådde rekordhøyder her i landet i fjor, var det nedgang i tallene i de andre nordiske landene. Norge har nå de høyeste tallene av nysmitte i Norden, folketallet tatt i betraktning.

schedule30.04.2009

→ Fafofrokost

Spesialrådgiver Ann Kristin Hjortbakk i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter mener kunnskap er det som først og fremst hjelper mot fordommer, frykt og angst. Hun var en av dem som kommenterte funnene i levekårsundersøkelsen som Fafo presenterte i dag tidlig.

schedule30.04.2009

→ Levekår

Den omfattende levekårsundersøkelsen som forskningsinstitusjonen Fafo har gjort i samarbeid med HivNorge og med midler fra Helsedirektoratet ble lagt fram på en Fafo-frokost i dag tidlig.

schedule24.04.2009

→ Leger

Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) slutter seg til rekken av organisasjoner som synes regjeringens forslag til ny revidert straffelov ikke er god nok.

schedule24.04.2009

→ Senegal

En appelldomstol i den senegalesiske hovedstanden Dakar har etter internasjonalt påtrykk løslatt ni aidsaktivister, som ble fengslet før jul i fjor.

schedule21.04.2009

→ tv2

HivNorge stiller seg undrende til hvorfor TV2 ikke vil ha en hivpositiv i såpeserien Hotell Cæsar. Det kan se ut som om TV2-ledelsen ikke har oppdatert kunnskap om hiv, skriver HivNorge i et brev til fjernsynsselskapet.

schedule21.04.2009

→ Fafofrokost

Den omfattende levekårsundersøkelsen som forskningsinstitusjonen Fafo har gjort i samarbeid med HivNorge og med midler fra Helsedirektoratet blir endelig lagt fram på en Fafo-frokost torsdag 30. april.

schedule15.04.2009

→ To tunger

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune mener Norge taler med to tunger når det gjelder kriminalisering av hivsmitte. 12. mai legger justiskomiteen i Stortinget fram sine anbefalinger til ny revidert straffelov.

schedule15.04.2009

→ HivNorden

Hiv-Nordens resolution om kriminalisering av hivöverföring Hiv-Norden är ett samarbetsorgan för de nordiska länderna som bildades 1995. Hiv-Norden består av en styrelse med två representanter från varje land. Hiv-Norden kräver att de nordiska regeringarna följer UNAIDS riktlinjer när det gäller kriminalisering av hivöverföring. UNAIDS vädjar till myndigheterna i alla länder att begränsa deras straffparagrafer till […]

schedule15.04.2009

→ Høyre

Høyres merknad til forslag til nye §§ 237-238 i straffeloven Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at den såkalte «hivparagrafen» er omstridt og ikke nødvendigvis har vært gjort gjenstand for oppdaterte helsefaglige vurderinger, internasjonale erfaringer og synspunkter hevdet av blant annet UNAIDS. Disse medlemmer viser i denne sammenheng til at det råder berettiget tvil hvorvidt […]

schedule06.04.2009

→ Hans

"Hans" er en hivpositiv mann midt i livet, bosatt på et mindre sted her i landet. Under et lengre utenlandsopphold for noen år siden ble han kjent med en kvinne. Det endte med dom og fengsel.

schedule01.04.2009

→ Aktivist

Folk dør av hiv og aidsrealterte sykdommer utenfor offentlighetens søkelys fordi ingen egentlig vil vite om det. Det passer ikke inn i de optimistiske illusjonene vi har om at hiv er under kontroll. Dette hevder Jorunn Prusik, en av grunnleggerne av Pluss, forløperen til dagens HivNorge.

schedule28.03.2009

→ Straffelov og hiv hører ikke sammen

Regjeringen har valgt å se bort fra medisinsk og juridisk ekspertise både nasjonalt og internasjonalt når den har foreslått endringer i straffelovens smittevernbestemmelser (§155). I forslaget til revidert straffelov foreslår Regjeringen at nåværende § 155 erstattes av to nye paragrafer (237 og 238) og framstiller endringen som et stort framskritt. Det er ikke tilfelle.

schedule28.03.2009

→ Else

Årsmøtet i HivNorge valgte lørdag 28. mars Else Aasegg til ny leder etter Per Miljeteig, som hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i lederstolen.

schedule18.03.2009

→ Kunnskap

- Det er ikke gitt at man må finne opp kruttet på nytt på alle områder, når det gjelder å komme frem til tiltak som kan få ned tallene på nysmittete, sier generalsekretær Evy-Aina Røe i HivNorge.