Nyheter

schedule28.03.2009

→ Straffelov og hiv hører ikke sammen

Regjeringen har valgt å se bort fra medisinsk og juridisk ekspertise både nasjonalt og internasjonalt når den har foreslått endringer i straffelovens smittevernbestemmelser (§155). I forslaget til revidert straffelov foreslår Regjeringen at nåværende § 155 erstattes av to nye paragrafer (237 og 238) og framstiller endringen som et stort framskritt. Det er ikke tilfelle.

schedule28.03.2009

→ Else

Årsmøtet i HivNorge valgte lørdag 28. mars Else Aasegg til ny leder etter Per Miljeteig, som hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i lederstolen.

schedule18.03.2009

→ Kunnskap

- Det er ikke gitt at man må finne opp kruttet på nytt på alle områder, når det gjelder å komme frem til tiltak som kan få ned tallene på nysmittete, sier generalsekretær Evy-Aina Røe i HivNorge.

schedule17.03.2009

→ Test

Personer som starter med hivmedisiner sent i forløpet, har høyere risiko for å utvikle hivrelaterte sykdommer og alvorlig immunsvikt, også med dødelig utgang. Dette sa den danske legen Jens Lundgren på et fagseminar i Oslo forleden.

schedule16.03.2009

→ Vin

Den katolske menigheten Sant'Egidio har laget et prosjekt som utfordrer vinprodusenter til å gi en femmer for hver solgte vinflaske til medisiner for gravide hivpositive i Afrika.

schedule16.03.2009

→ Utstilling

Osloordfører Fabian Stang (H) kaster glans over åpningen av utstillingen "inCLUshiv - exCLUshiv" når den åpner i regjeringsbygget tirsdag ettermiddag 17. mars.

schedule13.03.2009

→ Takler hiv

Helsedepartementet snekrer i disse dager på en ny strategiplan for hiv og aids. Den skal avløse en plan som ble laget i 2001, og som er gått ut på dato. Planen hadde mange godt formulerte mål.

schedule11.03.2009

→ Tannlege

Flere medlemmer har henvendt seg til oss med spørsmål om hvorfor de hos tannelgen alltid får time på slutten av dagen med henvisning til at det krever ekstra rengjøring. Er det virkelig nødvendig. Tannlegeforeningen svarer.

schedule10.03.2009

→ LLH

Etter at LLH skilte lag med Helseutvalget ønsker de å ta tak i hivpositive homsers situasjon. Leder Karen Pinholt mener de er dobbelt diskriminerte.

schedule05.03.2009

→ Ideer

Regjeringen skal presentere en ny tiltaksplan mot hiv/aids i løpet av våren. Dette skjer i en periode da smittetallene stiger, spesielt i gruppen menn som har sex med menn. Spør vi om hva slags konkrete tiltak som skal resultere i den ønskete smittenedgangen er det få tydelige svar og lite nytenking.

schedule04.03.2009

→ Hivtall

299 mennesker ble daignostisert med hiv i Norge i fjor ifølge tall fra Folkehelsa som blir offentliggjort i dag. Dette er det høyeste antallet hivpositive diagnostisert noe år i Norge.

schedule20.02.2009

→ Hiv i Asia

Asiatiske land opplever en sterk økning av hiv. Særlig stor er økingen blant menn som har sex med menn, melder Verdens Helseorganisasjon (WHO).

schedule17.02.2009

→ Høring

HivNorge mener regjeringens forslag til ny §§ 237 og 238 ikke er tilfredsstillende og bør trekkes tilbake. Trussel om straff er ikke veien å gå for å forebygge hiv.

schedule09.02.2009

→ Human

Onsdag 11. februar er HivNorge invitert til Humanismens hus i Oslo. Styreleder Per Miljeteig vil innlede om smittesituasjonen og levekår for hivpositive i Norge.

schedule03.02.2009

→ Audiens

Kronprinsesse Mette-Marit mottok Plussprisen fra HivNorge under en audiens tirsdag. Prisen ble delt ut av generalsekretær Evy-Aina Røe og styreleder i HivNorge, Per Miljeteig.

schedule27.01.2009

→ Camron

Den sørafrikanske hiv- og homoaktivisten Edwin Cameron stiller seg sterkt kritisk til den norske straffelovens paragraf 155 og regjeringens forslag til revisjon.

schedule23.01.2009

→ Rekordsmitte

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser at 271 mennesker bosatt her i landet fikk diagnosen hivpositiv i 2008. Med et etterslep i registreringen vil de endelige tallene mest sannsynlig overgå 2006-tallene, som var et rekordår.

schedule08.01.2009

→ Straff

Kriminalisering ser ikke ut til å ha noen bremsende effekt på hivepidemien, mener styreleder i HivNorge, Per Miljeteig. - Tvert i mot viser Unaids og andre at forbud og trusler om straff rammer det forebyggende arbeidet.

schedule07.01.2009

→ 155

2007: Kvinne ble i Gulating lagmannsrett dømt til to års fengsel for å ha utsatt kjæresten for hivsmitte. De to hadde et forhold over fire år og domstolen trodde ikke på at hun hadde fortalt om status. Kjæresten ble smittet og han smittet deretter sin nye kjæreste. 2007: En mann i Trøndelag ble dømt til […]

schedule05.01.2009

→ Forebygging

Gjennom å straffe det å utsette noen for hivsmitte, skaper myndighetene en forestilling om at det er bedre å ikke vite om egen hivstatus. Unaids og andre store internasjonale organisasjoner peker på at slik lovgivning er mot sin hensikt.