Nyheter

schedule22.07.2008

→ Resierestriksjoner

Det amerikanske senatet godkjente i forrige uke den såkalte Pepfar-planen som blant annet innebærer at innreiserestriksjoner for hivpositve blir opphevet. Nå sier tjenestemenn i det russiske utenriksdepartementet at de vil gjøre det samme.

schedule17.07.2008

→ KrF-hiv

Laila Dåvøy fra Kristelig folkeparti har sendt interpellasjon til helse- og omsorgsministeren der hun viser til resultater fra Fafo etter kunnskaps- og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen.

schedule01.07.2008

→ Jan Kåre

Jan Kåre Lillevik har vært hivpositiv i to år og er åpen om sin status. For ham ble hivdiagnosen nesten en positiv opplevelse, da det ga rom for å ta en pust i bakken og tenke over livet og verdiene han brukte for å styre det.

schedule26.06.2008

→ Homoplan

Barne- og likestillingsdepartementet la i dag fram en handlingsplan som skal bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile og transkjønnete. Styrket forebygging av hiv og bedre oppfølging av mennesker som lever med hiv, er et av punktene.

schedule26.06.2008

→ Ny jobb

Fagsjef Aril Jul Nilsen i Den norske tannlegeforening er tydelig når han uttaler seg om tannleger som ikke ønsker å behandle hivpositive pasienter: De bør rett og slett finne seg en annen jobb!

schedule25.06.2008

→ Reiserestriksjoner

FNs spesialsesjon om hiv og aids, det såkalte Ungass-møtet, ble holdt i New York 10. og 11. juni. HivNorges styreleder Per Miljeteig deltok i den offisielle norske delegasjonen.

schedule24.06.2008

→ Paria

 Hivpositive opplever de underligste ting i norsk helsevesen. Fra de mest skandaløse brudd på taushetsplikten til lattervekkende, men tragikomiske situasjoner. Det går utover selvbildet og selvtilliten til den enkelte.

schedule20.06.2008

→ Tannlegefrykt

«Tannlegers frykt for å behandle hivpositive pasienter er fullstendig ubegrunnet, tøvete og menneskerettslig og samfunnsmedisinsk helt uakseptabelt.» Dette sier dosent Mikael Zimmerman.

schedule17.06.2008

→ Kunnskap

Det mangler grunnleggende kunnskap i befolkningen om hvordan hiv smitter og ikke minst hvordan hiv ikke smitter. Hva gjør regjeringen med dette?

schedule16.06.2008

→ Trettebergstuen

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuenskulle ønske at hiv og aids ble en "fakkeltog-sak" igjen. På Stortinget opplever hun litt for lite lydhørhet for denne saken i alle partier.

schedule12.06.2008

→ Diskriminering

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ba tirsdag om at det må bli slutt på reiserestriksjonene som hivpositive opplever.

schedule06.06.2008

→ Opphold

I mai 2007 vedtok UNE ved stornemnd at praksis i forhold til opphold på humanitært grunnlag på grunn av hiv skulle innskjerpes betraktelig.

schedule05.06.2008

→ Kaffekopp

Hver fjerde nordmann enten tror at eller vet ikke om man kan bli hivsmittet av å drikke av samme glass som en positiv, viser en ny undersøkelse.

schedule04.06.2008

→ Hagefest

En lang rekke kjente artister stiller opp gratis for å være med på å sette hivpositives livssituasjon på dagsordenen fra verandascenen til Aksepts flotte villa på Rodeløkka. Blant andre Mia Gundersen.

schedule31.05.2008

→ Egypt

En appelldomstol i den egyptiske hovedstaden Kairo har opprettholdt en dom på tre års fengsel for fem hivpositive menn fordi de anses som en trussel mot befolkningen. I alt ni personer er dømt så langt.

schedule13.05.2008

→ Ungass

I midten av juni inivterer FN til høynivåmøte om hiv - det såkalte Ungass-møtet. Reiserestriksjoner er blant temaene norske myndigheter tar opp.

schedule02.05.2008

→ Tromsø

Den 4. juni inviterer FN-sambandet til internasjonal uke i Tromsø. FNs tusenårsmål nummer 6 - stoppe spredningen av hiv og aids - er temaet for uka.

schedule23.04.2008

→ Behandling

Spørsmålet om retten til behandling inneholder to spørsmål; for det første om personen som etterspør tjenesten har krav på den, for det andre om tjenesten er gratis eller om man må dekke utgiftene eller deler av utgiftene selv.

schedule23.04.2008

→ Alcazar

Den svenske artisten Andreas Lundstedt har blitt nektet innreise til USA melder det svenske nettstedet qx.se. Gruppa Alcazar må derfor avlyse sin planlagte turné.

schedule18.04.2008

→ Mexico

Over 20.000 deltakere er ventet når den 17. internasjonale aidskonferansen åpner i Mexico by første uka i august. Dette er den største og mest omfattende konferansen om temaet i verden.