Nyheter

schedule17.11.2009

→ Medlemsmøte

HivNorge inviterer til medlemsmøte for å diskutere fordeler og ulemper med å innføre særrrettigheter for hivpositive kontra rettigheter på lik linje med andre kroniske diagnoser.

schedule10.11.2009

→ Hivmannen

Hva er en "hiv-mann"? Hvorfor får han så store oppslag i media? Hva skjer når vi lar oss styre av redselen for "de andre"? På Litteraturhuset i Oslo arrangeres tirsdag 10. november et seminar med fokus på dette.

schedule30.10.2009

→ USA

USAs president Barack Obama kunngjorde i dag at han vil oppheve det 22 år gamle forbudet mot å gi innreisetillatelse til hivpositive.

schedule28.10.2009

→ Restriksjoner

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) har godkjent at hivpositive skal fjernes fra listen over personer som nektes innreise i landet. Nå gjenstår bare en godkjenning fra Det hvite hus.

schedule22.10.2009

→ Nettverk

– Gjennom å kjenne andre hivpositive får man del i andres mestringsstrategier og man får hjelp til å håndtere de tingene i livet som er vanskelig. Sosiale nettverk gir hiv-positive en viktig mulighet til å bygge livskvalitet.

schedule09.10.2009

→ Handling

Regjeringens nye nasjonale hivstrategi er en god strategi, mener Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver i HivNorge. Planen tar mål av seg til å oppnå en fullverdig inkludering av mennesker som lever med hiv i norsk samfunnsliv.

schedule01.10.2009

→ Samarbeid

Regjeringen la før sommerferien fram en ny nasjonal hivstrategi for de neste fem årene. En vesentlig nyvinning med den nye handlingsplanen er at det ikke lenger er Helse- og omsorgsdepartementets ansvar alene å sørge for at planen blir satt ut i live, men at fem andre departementer også er medansvarlig.

schedule28.09.2009

→ Fornyet innsats

26. juni la regjeringen fram den nye hivstrategien kalt ”Aksept og mestring”. Denne erstatter den gamle ”Ansvar og omtanke” fra 2001.

schedule26.09.2009

→ Ingrid

Ingrid Næss har vært aktiv i hivforebyggende og hivpolitisk arbeid siden 1987. Nå trekker hun seg fra arbeidet som HivNorges organisasjonskontakt i Midt-Norge. Helsen krever sitt. – Men jeg fortsetter som hivinformat, sier Ingrid.

schedule25.09.2009

→ Plussprisen

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. I fjor gikk prisen til Kronprinsesse Mette-Marit og Ragnhild Rosseland fra Kristiansand.

schedule24.09.2009

→ Vaksine

For første gang er det påvist at en vaksine mot hivviruset har minsket sjansene for å bli smittet. Det viser en omfattende test av en ny, eksperimentell vaksine, gjennomført av den amerikanske hæren og Thailands helsedepartement.

schedule21.09.2009

→ Rekordår

Folkehelsa frykter at det kan bli et nytt toppår med nye hivtilfeller slik fjoråret var det. Trenden med et høyt antall nydiagnostiserte homser og innvandrere fortsetter.

schedule17.09.2009

→ Svineinfluensa

Risikogrupper og helsepersonell tilbys vaksinering mot pandemisk influensa først. Vaksineringen ventes å starte i siste halvdel av oktober, melder helsemyndighetene.

schedule10.09.2009

→ Svineinfluensa

Helsemyndighetene forbereder seg nå på en mulig pandemi av svineinfluensa her i landet. Rundt 20 % kan bli syke, hevder Folkehelsa. Hvordan skal hivpositive forholde seg til svineinfluensa?

schedule09.09.2009

→ 100 % kvinne

Lyst til å delta på vårt kvinneseminar 25 -26. september? Dette er et seminar hvor kvinner som lever med hiv samler seg for en helg på et hotell utenfor Oslo. Vi vil bruke helgen til å snakke om hvilke særskilte utfordringer hivpositive kvinner møter i hverdagen.

schedule07.08.2009

→ Testosteron

Norske helsesøstre "tar pulsen" på norske ungdommers forhold til kropp, seksualitet, ansvar og modenhet. Det kan derfor lønne seg å lytte til det helsesøstrene sier om å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner blant ungdom.

schedule07.08.2009

→ partneren

Ifølge RFSUs undersøkelse om sexvaner og kondomprat "Kondomkontrollen 2009" er nordmenn/kvinner blant de mest seksuelt aktive i Norden. Undersøkelsen er representativ og 1100 nordmenn har bidratt med svar om kondombruk og seksualvaner.

schedule06.08.2009

→ Kunnskap

Kunnskap, bevisstgjøring, ansvarliggjøring og myndiggjøring er nøkkelord når ungdom selv og mennesker som jobber med ungdom skal beskrive hva som må til for å forebygge hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

schedule06.08.2009

→ Kunnskap

Kunnskap, bevisstgjøring, ansvarliggjøring og myndiggjøring er nøkkelord når ungdom selv og mennesker som jobber med ungdom skal beskrive hva som må til for å forebygge hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

schedule21.07.2009

→ Aidskonferanse

Cape Town i Sør-Afrika er vertskap for den 5. internasjonale konferansen om behandling og forebygging av hiv/aids. Dette er først og fremst en vitenskapelig medisinsk konferanse som samler vel 5.000 forskere og behandlere fra hele verden.