Ditt søk på PrEP ga 251 treff.

tocFiltrér resultater

schedule23.06.2020

→ EMIS2017-undersøkelsen bekrefter det HivNorge visste, men den er allerede foreldet.

...effekt og sparer samfunnet både for kostnader og sykdom. PrEP bør tilbakeføres til blåreseptordningen, slik at fastlegene kan følge opp PrEP-brukerne. Dette vil gjøre PrEP tilgjengelig for flere, spare spesialistressursene...

schedule01.12.2020

→ Merkbar nedgang i nye hivtilfeller i Norge

...frem et injiserbart preparat som kan gis som en sprøyte hver andre måned. Disse PrEP-sprøytene er nå under godkjenning i Europa, og kan gjøre PrEP både enklere og billigere for...

schedule24.11.2016

→ Påvirkningsarbeid virker

...PrEP. Fra forskningen rundt PrEP viste det seg tydelig at det var effektivt og kostnadsbesparende. Resultater fra USA, Frankrike, Nederland og Australia viste at det var god effekt av PrEP...

schedule21.06.2017

→ Hvor kommer moralismen fra?

...sjekk for eventuelle bivirkninger. – Dessuten kan man tenke seg muligheten av at PrEP kan følges av oppmuntring til kondombruk og infoarbeid både til dem som ønsker PrEP og andre...

schedule22.09.2017

→ Sjekkpunkt og hjemmetester

...er det faktisk en rekke mennesker som har funnet veien til PrEP gjennom Helseutvalget, forteller Pettersen. Det er viktig at PrEP ikke gjøres til et spørsmål om moral. PrEP bør...

schedule25.06.2020

→ Fortsatt nedgang i antallet nye tilfeller av hiv i 2019

...med 14 tilfeller i 2019. FHI poengterer at den forebyggende behandlingen PrEP i større grad bør vurderes for heteroseksuelle med risikoatferd.   Tidlig behandling og tilgang på PrEP virker!  Bare 28...

schedule20.06.2017

→ Spennende på Pride House

...London. Filmen, som varer i 36 minutter, tar for seg rundt et dusin brukere av PrEP og intervjuer foruten PrEP-brukere, helsearbeidere og politikere. Den viser hvordan PrEP har blitt tilgengelig...

schedule14.02.2022

→ Legemidler og anbud

...hivbehandlingen PrEP, føres tilbake til blåreseptforskriften forbindelse med denne endringen. Du kan lese hele vårt høringssvar under eller laste det ned her. Høringssvar – forslag til endringer i legemiddelforskriften og...

schedule17.10.2022

→ Høringsinnspill til statsbudsjettet 2023

...for hiv tilgang til forebyggende hivmedisin PrEP, samt mulighet til å forbedre ivaretakelsen av de som lever med hiv og bruker PrEP. En bedre utnyttelse av testtilbudet for hivtesting bør...

schedule02.06.2017

→ Levende og politisk

...med PrEP og fikk til slutt fullt gjennomslag for gratis PrEP med oppfølging og god kartlegging. Helseministeren godkjente PrEP i november 2016, Olafiaklinikken startet å forskrive PrEP 5. januar 2017....

schedule20.07.2021

→ Én pille mot hiv og graviditet

...for både oppstart og bruk av PrEP blant annet i Afrika sør for Sahara. Det har ført til at potensialet PrEP har når det gjelder å redusere forekomsten av hiv,...

schedule13.10.2021

→ Ingen utvikling for hiv-feltet i statsbudsjettet

...behandlingsstart bremset veksten i nye hivtilfeller, men først da PrEP ble innført så vi starten på slutten. Ved et arbeidsuhell ble PrEP overført fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, og det fører til lange køer for å få PrEP.   For å sikre...

schedule09.05.2016

→ En moralistisk hedonist

...satse på at særlig risikoutsatte grupper skal kunne forebygge smitte ved kollektivt å innta PrEP, har Aamodt ingen tro på. PrEP kan fungere for de ressurssterke og reflekterte, mener han,...

schedule22.07.2016

→ Erfaringer

...steder i verden, sier Bendiksen. – for eksempel når det gjelder PrEP har mange andre land kommet lengre enn Norge: Se bare på Kenya hvor PrEP er gjort tilgjengelig for...

schedule23.10.2017

→ Strategi for HivNorge i perioden 2021-2023

...medier og lage oppdatert, målgrupperettet innhold som informerer om hiv, PrEP, dagens situasjon for mennesker som lever med hiv eller bruker PrEP i Norge og andre relevante temaer. Vi skal...

schedule01.07.2020

→ Takk for at du deltok på quizen vår!

Ta kontakt med oss på 21 31 45 80 og på post@hivnorge.no om du har noen spørsmål om hiv eller PrEP. Hva er PrEP? Hvor kan man få PrEPPrEP...

schedule28.06.2018

→ Fanget i spesialisthelsetjenesten

...på H-resept er de omkring 200 svært risikoutsatte for hiv som står i kø for å få PrEP. Fastlegene som alt hadde pasienter som fikk PrEP og legekontor som forberedte...

schedule24.07.2017

→ Kan vi få slutt på hiv-pandemien uten en vaksine?

...gir hundre prosent beskyttelse og ga også en oversikt over hvor i verden PrEP er tilgjengelig. – PrEP blir snart tilgjengelig i Ukraina, fortalte hun, i tillegg til andre europeiske...

schedule26.07.2017

→ Hepatitt C endelig på programmet

Flere studier viser at introduksjon av PrEP ikke er en hovedgrunn til økning av andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i grupper som bruker PrEP. – Men det er svært viktig...

schedule03.06.2021

→ Nye tilfeller av hiv i Norge fortsetter å synke

...å hente PrEP tilbake til blåreseptordningen hos fastlegene for enklere tilgang på behandlingen. Alternativt vil en løsning der spesialisthelsetjenesten samarbeider med fastleger og institusjoner innen seksuell helse for å skrive ut PrEP, kunne...