Tidligere vinnere av Plussprisen

Plussprisen har vært delt ut siden 1997. I forbindelse med HivNorges 25-årsmarkering 28. mai 2013 besluttet organisasjonen å tildele tidligere spesiallege i Helsedirektoratet, Svein-Erik Ekeid, en pris; Plussprisen spesial. Denne prisen deles kun ut ved spesielle anledninger.

plussprisen_ekeid_logo
Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet (t.v.), prisvinner Svein-Erik Ekeid, fungerende generalsekretær i HivNorge Arne Walderhaug og styreleder i HivNorge Moira Eknes.

Plussprisen spesial til Svein-Erik Ekeid

Ekeid ledet det hiv og aidsforebyggende arbeidet i Norge da epidemien veltet inn over landet på 1980-tallet. Uten ham i sjefsstolen er det ikke godt å vite hvordan det hadde gått med hivpositives og andre sårbare gruppers menneskerettigheter.

– Ekeid var en bastion mot tvangsbruk. Han forsto at samarbeid ikke bare var viktig, men helt nødvendig, og valgte en linje som bygde på gjensidighet, samarbeid og tillitt til helsemyndighetene. I dette arbeidet styrket han de utsatte gruppenes rettigheter og satset på å etablere strukturer som åpnet for et smidig samarbeid, sa fungerende generalsekretær i HivNorge, Arne Walderhaug, blant annet i begrunnelsen for hvorfor Ekeid fikk denne spesialprisen.

Plussprisen i ramme

Arne Husdal, en av grunnleggerne til Pluss, kalte ham dyretemmeren, brannslukkeren og veviseren.  – Du må komme hjem, skrev Husdal i Pluss’ blad Immunforsvaret tidlig på nittitallet, for nå er vi tilbake der vi var da rabiate synsere brukte sin faglige tyngde til å vekke opp angsten hos folk samtidig som de delte ut skyld og skam. Ekeid var på det tidspunktet i WHO, i FN-systemet.

Ekeid turde stå opp mot politikerne. Han var uredd, kunnskapsrik, sjarmerende, begeistret og lot seg begeistre. Han tok strategisk riktige og viktige valg, og satte fokus på de såkalte risikogruppene, het det i begrunnelsen.

Tidligere vinnere:

2016 - Johan N. Bruun
2015 - Kim Fangen 
2014 - Sigrun Møgedal
2013 - Merete Klausen
2012 - Sykepleierne ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål
2011 - Stig Frøland
2010 - Per Miljeteig
2009 - Andrés Lekanger
2008 - Ragnhild Rosseland og HKH Kronprinsesse Mette-Marit
2007 - Gemma Myking
2006 - Haakon Aars
2005 - Helge Fisknes
2004 - Torbjørn Bentsen
2003 - Anne Olsen
2002 - Sosialmedisinsk senter
2001 - Else Aasegg
2000 - Frivillighetssentralen
1999 - Dinamo Reklamebyrå
1998 - Sir Elton John
1997 - Operasjon Dagsverk